059 61 05 91

Incasso

De ongemeen hoge succesratio die we bereiken bij het incasseren van uw (deels) onbetaalde rekeningen is te wijten aan twee feiten: ten eerste dat we een advocatenkantoor zijn, ten tweede dat we be- en gedreven zijn in het innen van achterstallige facturen.

Bij de invordering van facturen gaan we bij voorkeur gefaseerd tewerk.

  1. Aanmaningen versturen en deze systematisch opvolgen.
  2. De eventuele betwistingen verifiëren en bemiddeling voorzien.
  3. De financiële toestand van de tegenpartij doorlichten.
  4. Overwegen van het zogenaamd minnelijk incasso door een derde partij teneinde de klantenrelatie niet in het gedrang te brengen.
  5. Voorts bij niet betwiste facturen: het organiseren van het incasso via deurwaardersexploot waarbij deze kosten ten laste van de wanbetaler vallen.
  6. Ingeval van betwisting van de facturen: onmiddellijke dagvaarding voor de bevoegde rechtbank met inbegrip van verdediging en blijvende follow-up.
  7. Ter remediëring: dringende aanpassing van algemene-, verkoops- en facturatievoorwaarden.
  8. Afdwingen van het vonnis: voor de extreme gevallen behoort inbeslagname middels deurwaarder tot de mogelijkheden.