059 61 05 91

Advocaat handelsrecht

Als advocatenkantoor behandelen we alle kwesties van het Belgische ondernemingsrecht in het algemeen en het handelsrecht in het bijzonder. De laatste (en belangrijke) wijziging daarvan dateert van 01 november 2018. Ook behartigen we aangelegenheden van buitenlands handelsrecht.

We hebben als kantoor bijzondere ervaring in de volgende bedrijfssectoren:

De bouwsector

In alle toepassingen van bouwrecht en aannemingsrecht.

De transportsector

In alle toepassingen van zowel het nationaal als het Europees en internationaal transportrecht.

Als ervaren advocaten staan we ter beschikking van bedrijfsleiders en bestuurders om afgewogen advies, efficiënte bemiddeling of ijzersterke verdediging te verlenen. We kunnen voor u het verschil maken in onder meer volgende materies.

Opmaak van ondernemingsplan en advies bij de te volgen strategische en operationele bedrijfskeuzen.

Opstellen, nalezen of interpreteren van algemene voorwaarden, verkoopsvoorwaarden, factuurvoorwaarden, overeenkomsten, contracten, briefwisseling enzovoort.

Aangaan, beëindigen of betwisten van handelshuur en nakijken van huurcontracten.

Voor het behandelen van wanbetalingen verwijzen we naar de aparte pagina incasso.

Onderhandelen, bemiddelen of raad geven ingeval van bedrijfsovername of fusie (zie ook aparte pagina), participatie, franchising, agentuur, concessie of andere vorm van samenwerking.

De toepassing van de wet op de handelspraktijken in kader van de consumentenbescherming en de oneerlijke praktijken tussen ondernemingen, waaronder concurrentievervalsing en bedrog.

Bescherming van intellectuele eigendommen waaronder octrooien, merken, ontwerpen, logo’s, domeinnamen, auteursrechten.

Verdediging voor de Rechtbank van Koophandel, alle afdelingen.