059 61 05 91

Echtscheidingen bij vennootschap

Sinds jaar en dag zijn we gespecialiseerd in het begeleiden en afhandelen van echtscheidingen waar een of andere vennootschap in het geding is. De uitkomst voor de verdeling ervan zal van een aantal variabelen afhangen.

Vooreerst dient onderscheid gemaakt te worden tussen huwelijk zonder of mét contract. Wat het laatste betreft is de inhoud van het huwelijkscontract uiteraard cruciaal.

Voorts is het moment waarop de aandelen zijn verworven, namelijk voor of tijdens het huwelijk, mee bepalend, alsook de herkomst ervan.

Over het hebben van aandelen op naam kan in geen enkel geval discussie bestaan.

Het vervullen van een actieve rol binnen de vennootschap legt doorgaans minst gewicht in de schaal.

Voor ons is het, in functie van correct advies, belangrijk te vernemen:

  1. Wat in de statuten vermeld staat en hoe de aandeelhoudersstructuur van de vennootschap eruitziet.
  2. Welk huwelijksvermogensstelsel van toepassing is en welke de bepalingen ervan zijn.
  3. Welke bezoldigingen, kostennota’s, dividenden, tentièmes en andere vergoedingen aan de respectievelijke partners zijn uitgekeerd in het verleden.

Een snelle en billijke regeling dringt zich op mede met oog op de continuïteit van de vennootschap. Het aantal scenario’s is beperkt:

Dat één van de echtgenoten de aandelen van de andere overkoopt.

Dat bij onenigheid een gerechtsdeskundige wordt aangesteld die de aandelen waardeert.

Dat beide partners de bereidheid hebben althans professioneel verder samen te werken.