059 61 05 91

Advocaat echtscheidingen

Binnen het familierecht zijn huwelijk of andere vormen van samenleven, alsook de ontbinding ervan, belangrijke domeinen. Echtscheidingen voltrekken zich om uiteenlopende redenen. Wettelijk zijn er twee vormen van echtscheiding.

Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting.

Daarbij is sprake van een grove fout of tekortkoming. Het kan gaan over ontrouw en overspel, fysische of psychische mishandeling of andere geweldpleging, verslaving, mentale stoornis, …

Echtscheiding door onderlinge toestemming.

Een overeenkomst met afspraken over materiële en familiale aangelegenheden vormen hier de basis voor uitspraak van de familierechtbank.

We helpen u bij de bepaling van het meest adequate scenario en waken doorheen de ganse procedure over de verdediging van uw belangen en die van uw eventuele nakomelingen. Onze diensten omvatten de volgende facetten:

  1. Analyse van uw huwelijkscontract of het huwelijksstelsel dat op u van toepassing is.
  2. Hetzelfde wat betreft uw samenlevingscontract.
  3. Ingeval van vennootschap zullen we ook daar de statuten grondig doorlichten: hiervoor verwijzen we naar de volgende pagina.
  4. Overlopen van de wederzijdse rechten en plichten en deze toetsen aan de feitelijke situatie.
  5. Het tussentijds nemen van voorlopige maar dringende maatregelen.
  6. Bekijken van alle consequenties van scheiding gaande van de verdeling van het huwelijksvermogen tot de hoede- en omgangsrechten met de kinderen.
  7. Bemiddeling tussen de onderlinge partijen met het oog op een billijke echtscheidingsovereenkomst.
  8. Verdediging voor de rechtbank en alle administratief werk daarrond (opstellen dagvaardingen, verzoekschriften, conclusies, enzovoort)
  9. Oplossen van problemen na de scheiding, zoals de betaling van alimentatiegeld, het naleven van de bedongen verblijfregeling, …

De sterke troeven van ons advocatenkantoor zijn:

We hebben heel wat ervaring in de materie.
Door luisterbereidheid en empathie maken we een correcte inschatting van de situatie en de omstandigheden.
Ons advies zal gericht zijn op uw belang en niet dat van ons.
We zullen u met brio verdedigen. Een realistisch resultaat is wat finaal telt.