059 61 05 91

Crabeels & Masson

Beste bezoeker,

We verwelkomen u op deze site en stellen ons in het kort voor. We vormen kantoor sinds jaar en dag en leggen samen voor ongeveer 80 jaar ervaring in de schaal. Onze specialisaties in zowel advies als belangenverdediging vindt u op de volgende pagina’s. Het is gerechtvaardigd te stellen dat we tot op heden succesvol zijn geweest. De juridische materies beheersen en deze ook aanvoelen in al hun finesses, maakt dat we ons voor een aantal gevallen nuttig kunnen maken.

Vooreerst horen we te luisteren. Na kennis te hebben genomen van uw juridische problematiek of situatie zullen we in mensentaal uitleggen wat er gaande is, waar u staat en hoe een bevredigende oplossing kan bereikt worden. Onze analyses over mogelijke aanleidingen, oorzaken en gevolgen zijn immers glashelder en de aanbevelingen navenant. Maar het is zoals altijd: wij wikken; u zal beschikken.
Een realistische inschatting van uw positie en slaagkansen is bepalend voor de te kiezen strategie. We overlopen de denkbare mogelijkheden met al hun pro’s en contra’s.
Soms gebeurt het dat dossiers verband houden met andere zonder dit op het eerste gezicht lijkt: het is aan ons om samenhangen bloot te leggen en om voor een totaalaanpak te ijveren.
Het overtuigen van tegenpartijen of, zo het niet anders kan, van rechters, ligt in onze natuur en is bovenal gebaseerd op grondige dossierkennis, redelijke argumenten en indien mogelijk ook juridische precedenten.
Juridische bijstand betekent niet in het minst: de mogelijke problemen voorkomen door te anticiperen en op voorhand beschermende maatregelen te treffen. Sluitende contracten opstellen of goede successieplanning uitdokteren zijn daar twee voorbeelden van.
We begeleiden en steunen van begin tot einde en rapporteren nauwgezet tussentijds.